... ... ccc
... ... ...
... ... ...

5HTP - produkt wspomagający odchudzanie. 5-HTP hamuje apety ułatwiając utrzymanie diety


     5-HTP

5 HTP podnosi poziom serotoniny, wyrownuje wahania nastroju i pomaga przy depresjach. Oprócz tego skraca czas niezbędnego snu (wydłużając fazę REM), obniża apetyt, pomagając w ten sposób schudnąć, obniża tolerancję na ból i jest naturalnym środkiem przeciw migrenie. Poprzez podniesienie się poziomu serotoniny, depresje łagodzonę są w całkiem naturalny sposób.

PODSTAWY

Co piąty człowiek zapada w trakcie swego życia na depresje. Jest to całkowicie niezależne od standardu życia, kraju ani kręgu kulturowego. Szacuje się, że w chwili obecnej około 8% ludzi dotkniętych jest tą psychozą. Depresje są więc, po chorobach serca wywołanych niedomaganiem naczyń wieńcowych, najczęstszą i najdroższą chorobą. Depresje mogą występować w dwóch formach: bi-polarnej i unipolarnej (ciężkiej). W pierwszym przypadku nastrój pacjenta zmienia się w ciągu tygodni od euforii i do fazy depresji. W drugim mamy do czynienia ze stałym brakiem energii, motywacji, stanami lękowymi, pustką, uczuciem beznadziejności i brakiem jakichkolwiek pomysłów. Nie wiemy jeszcze jak depresje powstają na poziomie neurofizjologicznym, w ostatnich latach odkryto jednak, że grają tu bardzo dużą rolę neurotransmitery serotonina i noradrenalina.

DZIAŁANIE

W komórkach nerwowych podstawowy aminokwas tryptofan jest najpierw zamieniany w tryptaminę, a następnie w 5-hydroksytryptofan (5-HTP). Z tego powstaje w końcu, po dołączeniu się wody i utracie węgla, 5-hydroksytryptamina (5-HT), czyli właśnie serotonina. Niedobór serotoniny może wywołać depresje, stany lękowe oraz wyzwolić agresję. Serotonina odgrywa poza tym ważną rolę przy rytmie snu, apetycie, pamięci i zdolności uczenia się, kontroli bólu i stanach zapalnych. Rów-nież stres, nałogi, nadwaga, ataki migreny, system napięcia przedmenstrualnego oraz myśli samobójcze są często związane z niskim poziomem serotoniny.

W systemie krwiobiegu serotonina wpływa na zwężanie się naczyń krwionośnych i pomga w ten sposób w regulacji ciśnienia krwi. W mięśniach kręgosłupa rozszerza naczynia, pobudzając w ten sposób ukrwienie tego rejonu. Inna choroba spowodowana niedoborem serotoniny to fibromyalgia. Jest to złożony syndrom, charakteryzujący się ostry-mi bólami mięśni, zmęczeniem, gorączką, bez-sennością, podrażnieniem jelit i napuchniętymi węzłami chłonnymi. Przyczyna nie jest znana, najczęściej zapadają na fibromyalgię kobiety. Wiele lekarstw, jak preparaty obniżające apetyt czy poziom cholesterolu, ale też pewne diety, obniżają produkcję serotoniny i także mogą stać się przyczyną związanych z tym dolegliwości.

Studia wykazały, że doprowadzanie 5-HTP (stopnia wstępnego serotoniny) znacznie podnosi poziom serotoniny. Niestety, w typowym, jednostronnym zachodnim pożywieniu znajduje się bardzo mało 5-HTP. Spożywanie potraw zawierających tryptofan podnosi poziom serotoniny jedynie nie-znacznie. Bezpośrednie doprowadzenie serotoniny nie jest możliwe, ponieważ ulega ona wówczas rozkładowi, zanim jeszcze zacznie działać. Przemysł farmakologiczny już dawno temu odkrył właściwości serotoniny. Od kilku lat na rynku są dostępne lekarstwa utrudniające ponowne wnikanie serotoniny do komórek (SSRI`s). Dzięki nim jej poziom pozostaje podniesiony. Ich zastosowaniami są głównie stany depresyjne. Niestety, wiele tych lekarstw jest obciążonych poważnymi działaniami ubocznymi. Ponie-waż 5-HTP nie można opatentować, zainteresowanie przemysłu farmaceutycznego jego rozpowszechnianiem jest oczywiście nieznaczne.

WSKAZANIA

Depresje: Doktor W. Pöldinger z Psychiatrycznej Kliniki Uniwersyteckiej w Bazylei wykazał już w 1991 roku, że 5-HTP jest przy leczeniu depresji co najmniej tak samo skuteczne jak stosowane zazwyczaj lekarstwa antydepresyjne - nie wykazując przy tym działań ubocznych. 5-HTP wyrównuje wahania nastroju (szczególnie przy depresjach bipolarnych) i oslabia potencjał agresji. Oprócz tego redukuje ataki strachu.

Migrena: Migrena wywoływana jest między innymi niepoprawnym funkcjonowaniem serotoniny w naczyniach krwio-nośnych. 5-HTP może pomóc usunąć te zakłócenia funkcjonalne.

Zakłócenia snu: Podczas przeprowadzonych doświadczeń 5-HTP skrócił czas zasypiania do połowy, nie zakłócając jednak struktury snu. Pozatym pomogła w szybszym powrocie na jawę i szybszej wtedy koncentracji. Przyczyna leży tu we współdziałaniu z melatoniną, będącą metabolitem serotoniny i zależną od jej poziomu.

Zmniejszenie apetytu i schudnięcie: Zostało udowodnione, że 5-HTP obniża apetyt i może - już po stosunkowo krót-kim czasie - doprowadzić do znacznej utraty wagi. W przeciwieństwie do znajdujących się na rynku "morderców" apetytu, 5-HTP jest łatwo przyswajalny i bezpieczny.

Choroby serca i układu krążenia: Dzięki swym właściwościom tłumiącym strach i agresję, 5-HTP wywiera bez-pośrednio dodatni wpływ na serce i układ krwionośny, chroniąc je przed nadmiernymi dawkami adrenaliny.

Fibromyalgia: Podwyższenie poziomu serotoniny spowodowane doprowadzeniem 5-HTP powoduje złagodzenie wielu symptomów fibromyalgii, włącznie z bólami, usztywnieniem stawów i zakłócenia-mi snu.

DAWKOWANIE

W celu ogólne poprawy samopoczucia i nastroju należy przyjmować 100 - 200 mg dziennie.

DZIAŁANIA UBOCZNE / PRZECIWWSKAZANIA

Bardzo rzadko, po przyjęciu dużych ilości mogą wystąpić bóle głowy, problemy z jelitami, bezsen-ność i bóle mięśni.

W czasie ciąży i w okresie karmienia piersią, przed jazdą samochodem oraz podczas czynności wymagających dużej koncentracji 5-HTP nie powinien być przyjmowany. Wskazana jest również ostrożność w przypadku chorób wątroby, ponieważ 5-HTP móglby wtedy wykazać niezamierzenie silne działanie.

WSKAZÓWKI

5-HTP powinien być przyjmowany 2 godziny przed lub po posiłku. Najlepiej razem z jakąś przekąską bogatą w węglowodany lub z płynem (sok pomarańczowy). Należy po przyjęciu 5-HTP unikać potraw bogatych w proteiny, aby zoptymalizować przyjęcie specyfiku do krwi. Wskazane jest jednoczesne przyjmowanie witamin B3 i B6, C oraz ma-gnezu.

Przy pobieraniu leków przeciwdepresyjnych należy skonsultować przyjmowanie 5-HTP z lekarzem.
griffonia simplicifolia